CONTRA MUNDUM

Muzyka rockowa nie musi stać w sprzeczności do patriotyzmu, historii Narodu, szacunku do Bohaterów i pamięci o przelanej przez Nich krwi. Przykładem na to niech będzie zespół CONTRA MUNDUM , w tłumaczeniu: PRZECIW ŚWIATU. My stajemy „tylko“ i „aż“ PRZECIW ZAPOMNIENIU.

https://www.facebook.com/ContraMundumOfficial?fref=ts&__mref=message_bubble

http://www.contramundum.pl/

http://wpolityce.pl/kultura/262531-norbert-smola-smolinski-contra-mundum-oznacza-przeciwko-swiatu-czyli-przeciw-zapomnieniu-nasz-wywiad