Stanisław Pomian-Srzednicki

Szanowni Państwo.

Bardzo dziękujemy organizatorom Przystanku Niepodległość za umożliwienie Fundacji wystawienie ekspozycji o Stanisławie Pomian-Srzednickim, twórcy Polskiego Sądownictwa w odrodzonej Ojczyźnie, Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego - patronie Fundacji.

Osobiste uczestnictwo w Przystanku Niepodległość, udział w panelach oraz atmosfera całego wydarzenia stała się inspiracją do dalszych działań Fundacji.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystko To, co Państwo czynicie dla Dobra Naszej Ojczyzny.

Agnieszka Battelli i Andrzej Korytkowski.